Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w czerwcu oraz w I półroczu 2022 roku

Według stanu na koniec czerwca 2022 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1173 bezrobotnych, w tym 622 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 23,6% w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2021 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 7,2%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec maja br. (aktualnie dostępna) wynosiła 7,3% ludności aktywnej zawodowo, tj. o 2,7 pkt proc. mniej niż w maju 2021 r. (kraj– 5,1%, województwo– 7,9%, podregion ełcki– 9,6%).

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Pełna analiza czerwiec 2022 [do pobrania]