Archiwum autora: admin

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ „ADVISOR CONSULTING” z OLSZTYNA.

„VAT BEZ TAJEMNIC” Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę w takich firmach, posiadające wykształcenie minimum średnie, które pracodawca skieruje do […więcej]

„PROFESJONALISTA KADR I BHP”

Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnichprzedsiębiorstw, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę w takich firmach, posiadające wykształcenie minimum średnie, które pracodawca skieruje do uczestnictwa w szkoleniu […więcej]

WARMIŃSKO – MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom

WARMIŃSKO – MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w finansowaniu projektów gospodarczych. Cel ten jest realizowany poprzez udzielanie zabezpieczeń w postaci poręczeń do dostępnych na rynku zewnętrznych źródeł finansowania wspomagających działalność inwestycyjną i bieżącą małych i średnich przedsiębiorców. Fundusz udziela poręczeń […więcej]

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI FINANSOWEJ

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI FINANSOWEJ z siedzibą w Działdowie, ul. Wolności 4, świadczy bezpłatne usługi informacyjno-doradcze dla Przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, polegające na dostarczaniu specjalistycznej i kompleksowej wiedzy o możliwościach źródła finansowania działalności gospodarczej oraz form wsparcia oferowanego przez instytucje […więcej]