COP Giżycko zaprasza na szkolenie

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji”, które odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. (wtorek) w godz. 13:00-18:00 w siedzibie COP Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3 w Giżycku (budynek portu Ekomariny). 

Trener Artur Gluziński – niezależny ekspert w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym, zajmujący się oceną projektów europejskich, posiadający doświadczenie zawodowe w Departamencie Pracy i Polityki Społecznej

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: biuro@copgizycko.pl , pocztą tradycyjną na adres: COP Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3, 11-500 Giżycko lub dostarczenia do biura Centrum Organizacji Pozarządowych (budynek portu Ekomariny, parter).

Formularze przyjmowane będą w terminie  do dnia 15 kwietnia 2012r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Giżycka.

Informacji szczegółowych  udziela  Renata Jankowska   pod numerem tel. 693-633-013

 

Program szkolenia