Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

E-formularze

 

gdzie załatwić/ procedura załatwiania / formularze do pobrania
Wydanie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Budownictwa

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

Wydział Budownictwa

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych

Wydział Budownictwa

Wydanie zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego

Wydział Budownictwa

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa

Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji

Udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Wydział Geodezji

Koordynacja dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wydział Geodezji

Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydział Geodezji

Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

Wydział Geodezji

Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu pod budynkiem osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

Wydział Geodezji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji

Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów

Wydział Geodezji

Uzgadnianie projektów zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych Wydział Geodezji
Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłaszanych prac. Wydział Geodezji
Udostępnienie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok lub prochów

Wydział Spraw Obywatelskich

Protokół odbioru rzeczy znalezionej

Wydział Organizacyjny

Rejestracja pojazdów; wydawanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu; wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych; wydawanie tablic tymczasowych; wycofanie pojazdu z ruchu; czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji

Wydanie prawa jazdy; wydawanie wtórników praw jazdy oraz wymiana praw jazdy; wydawanie międzynarodowych praw jazdy; wymiana prawa jazdy wystawionego za granicą; wydawanie cofniętych i zatrzymanych praw jazdy

Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, wydawanie licencji na transport drogowy rzeczy lub osób

Wydział Komunikacji

Wydanie / wymiana karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska

Rejestracja sprzętu do połowu ryb

Wydział Ochrony Środowiska

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na transport odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie do rejestru prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydział Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru zwierząt egzotycznych

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielenie pomocy prawnej rzecznika ds. konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zbiórki publiczne –

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Więcej informacji na stronie www.zbiorki.gov.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie