Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

IX sesja Rady Powiatu w Giżycku

Czerwiec 27, godz.16:00 - 17:00

IX sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu VIII sesji z dnia 30 maja 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji postoju taxi na placu Grunwaldzkim w Giżycku
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019
11. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Giżyckiego za rok 2018 – raport dostępny jest na stronie internetowej BIP.
a) prezentacja raportu,
b) debata nad przedstawionym raportem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum zaufania
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2018 – sprawozdania dostępne są na stronie internetowej BIP,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018,
b) przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2018,
c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2018,
d) dyskusja,
e) głosowanie.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.

Print Friendly, PDF & Email

Szczegóły

Data:
Czerwiec 27
Czas:
16:00 - 17:00