Odszedł Edward Konarzewski

Z głębokim żalem informujemy, że 13 kwietnia 2020 r. zmarł Edward Konarzewski, wieloletni nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku, potem jej Dyrektor, Rektor Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej w Giżycku. W II i III kadencji Rady Powiatu w Giżycku (w latach 2002 – 2006 oraz 2006 – 2010) aktywnie wypełniał obowiązki radnego. W II kadencji Rady, w latach 2002 – 2006, został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu w Giżycku. Edward Konarzewski był człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie społeczne i samorządowe naszego regionu, zawsze pomocny i oddany społeczeństwu, miastu i powiatowi giżyckiemu.
Rodzinie, bliskim oraz osobom, których dotknęła jego śmierć, serdeczne wyrazy współczucia w imieniu wszystkich radnych składa Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku Monika Łępica –Gij, Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku.