Podsumowanie realizacji projektu

Od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2013 r. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku działający w imieniu Powiatu Giżyckiego wraz ze Szkołą dla Młodzieży i Dorosłych w Alytus (Litwa), realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” nr LT-PL/121.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej między Giżyckiem i Alytus poprzez modernizację infrastruktury sportowej i innowacyjne działania edukacyjne.

W projekcie zaplanowano 12 wydarzeń skierowanych do młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz menedżerów szkolnictwa i biznesmenów działających  w obszarze edukacji i sportu. W wydarzeniach zorganizowanych w Giżycku i Alytus wzięło udział ponad 200 osób z Powiatu Giżyckiego.

Zorganizowane wydarzenia:
– Konferencja otwierająca projekt,
– 2 turnieje siatkarskie,
– 2 Szkolenia w Alytus i Giżycku dotyczące planowania strategicznego,
– Warsztaty zdrowego stylu życia w Alytus i Giżycku,
– Dni zdrowego życia w Alytus i Giżycku,
– Obozy sportowe w Polsce i na Litwie,
– Konferencja zamykająca projekt,

Działania inwestycyjne obejmują budowę sali sportowej przy Szkole dla młodzieży i dorosłych w Alytus oraz boiska sportowego, bieżni, skoczni w dal, rzutni kulą oraz parkingu i ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

Projekt „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.