UWAGA! Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Od 1 sierpnia 2020 r. w związku z ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m będą obowiązywały nowe przepisy.

Obowiązkowi rejestracji będą podlegały:

 • Jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • Jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 • Jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie będą podlegały:

 • Jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 • Jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • Deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Gdzie zarejestrować jacht?

Właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W tym celu uruchomiony został system REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu do rejestracji pod adresem https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna

Wcześniejsze wpisy i dokumenty utracą ważność:

W zależności od daty poprzedniej rejestracji, różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają ważność, jednak tylko przez pewien czas:

 • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.
 • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.
 • wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Po upływie tych terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.
Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Opłaty:

80 zł opłaty obowiązuje za:

 • rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 • zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 • wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

60 zł opłaty obowiązuje za:

 • ponowną rejestrację jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji według nowych zasad.

15 zł opłaty obowiązuje za:

 • wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów

Więcej informacji jest dostępna w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie pod adresem https://www.ums.gov.pl/9-informacje/465-czesto-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-faq.html

Budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m realizuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.