Spotkanie informacyjne w Olsztynie – poddziałanie 11.1.1

uwagaZarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałania 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/510/spotkanie-informacyjne-w-olsztynie—poddzialanie-1111