Światowy Dzień bez Tytoniu 2016

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem bez Tytoniu, który obchodzony jest 31 maja każdego roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie, nowych, jednolitych wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących / promujących dany wyrobów tytoniowy.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Podejmowane działania antynikotynowe mają na celu uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach akcji jest:
a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,
b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji nt. jednolitych opakowań,
c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
d) wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.

Informacje w wersji angielskiej dostępne są na stronie internetowej WHO:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/world-no-tobacco-day/2016-get-ready-for-plain-packaging

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/en/