Zmarł Stanisław Bojarski wieloletni radny Rady Powiatu w Giżycku i działacz społeczny

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Stanisława Bojarskiego
Radnego Rady Powiatu w Giżycku w latach 2010-2014 i 2014-2018.
W latach 2010-2014 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku oraz członka Komisji Spraw Społecznych.

Wyrażamy poczucie ogromnej straty.
Łącząc się w bólu i smutku najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym składają
Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta Giżycki – Mateusz Sieroński
Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku – Monika Łępicka-Gij

 

grafika kondolencje