Cała społeczność miasta i powiatu kontynuuje przedświąteczną akcję pomocy dla mieszkańców Dubna – miasta partnerskiego na Ukrainie. W ramach akcji wspieramy dzieci żołnierzy i poszkodowanych w walkach na wschodzie Ukrainy. Zbiórka prowadzona jest od 24 listopada do 11 grudnia 2017 r/. Szczegóły poniżej...

Spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków na rozwój turystyki

turystyka-logoSpotkanie odbędzie się 22 stycznia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie. 200 mln zł w programie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka” zostanie przeznaczonych na rosnące znaczenie turystyki, wewnętrzny potencjał Polski Wschodniej, w tym cenne zasoby kulturowe i przyrodnicze. (więcej…)

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

unia-europejska-flagaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku „Przedsiębiorco czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie”, które odbędzie się 13 lutego 2018 r. w Ełku. (więcej…)

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (więcej…)

Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR

P105069430 grudnia 2017 r. na terenie portu Ekomarina odbyło się szkolenie techniczne płetwonurków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z wydobywania zatopionych elementów. W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego. (więcej…)

Gala Sportu Szkolnego 2016/2017

U_STAROSTY_2016_2017 002 (5)4 stycznia br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku pan Wacław Strażewicz Starosta Giżycki w obecności, Przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu w Giżycku pana Jacka Łożyńskiego, uhonorował najbardziej aktywnych w roku szkolnym 2016/2017 animatorów sportu szkolnego oraz przekazał upominki w formie sprzętu sportowego szkołom (więcej…)

Stanowisko Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie zawieszenia oddziału pediatrycznego w „Szpitalu Giżyckim” sp. z o.o.

            Zarząd Powiatu w Giżycku w związku z decyzją Zarządcy Restrukturyzacyjnego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w sprawie zawieszenia oddziału pediatrycznego z dniem 01 stycznia 2018 wyraża swoje głębokie zaniepokojenie kolejną sytuacją związaną z ograniczeniem wykonywania usług medycznych w giżyckiej placówce. Struktura placówki była budowana przez wiele lat i każde zawieszenie jej części stanowi jednocześnie ograniczenie dostępu mieszkańców do tych usług. Według informacji przedstawionych przez Zarządcę Restrukturyzacyjnego na decyzję o zawieszeniu miał wpływ brak chętnych lekarzy do pracy oraz  nieduża liczba pacjentów. (więcej…)

Qurier Świętego Mikołaja

0219 grudnia 2017 r. odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku finałowa gala akcji „Qurier Świętego Mikołaja” organizowanej przez Fundację Przyjaciółka. Dla uczniów Ośrodka był to wyjątkowy dzień. 120 dzieci – przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, zespołów edukacyjnych oraz ich młodsze rodzeństwo otrzymali szczególne przesyłki od Świętego Mikołaja. (więcej…)

Komunikat RZGW w sprawie przekroczenia stanu alarmowego wód w systemie Wielkich Jezior Mazurskich

uwagaZarząd Zlewni w Giżycku RZGW w Warszawie informuje, że z powodu złych warunków hydrologicznych (długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne) został przekroczony stan alarmowy w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 27.12.2017 r. odczyt na wodowskazie głównym Giżycko wynosił 162 cm i jest to stan ekstremalny (stan alarmowy został przekroczony o 12 cm). (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie