Począwszy od nowego roku Powiat Giżycki rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która jest realizowana w 3 miejscach na terenie powiatu. Szczegóły poniżej...

Co będę robił jak dorosnę?

26 sierpnia br. pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy poprzez gry i zabawy zapoznał wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku ze światem ludzi pracy. (więcej…)

Dotacje dla NGO – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r. (więcej…)

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiat Giżycki, z dniem 1 stycznia 2016 r. rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, która jest realizowana w podanych niżej miejscach i godzinach. Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu: (więcej…)

Dotacje dla sektora pozarządowego w 2017 roku w Powiecie Giżyckim

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”.
Wypełnisz lub nie – od tego zależy przyszłość dotacji!
Termin składania ankiet mija 10 września 2016 r. (więcej…)

Kultura Na Widoku

1 września br. startuje projekt „Kultura Na Widoku”, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata. Za pomocą linków i kodów QR w prosty sposób będzie można pobrać – na telefon i inne urządzenia mobilne – wybrane utwory. Te i pozostałe zasoby będą dostępne bezpłatnie (więcej…)

Partnerska wizyta Powiatu Saalekreis

DSCF9268Dnia 23.08.2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli Powiatu Giżyckiego i Powiatu Saalekreis, na czele ze Starostą Frankiem Bannertem. (więcej…)

Rowerem po mazurskim szlaku

W dniach 6-7 sierpnia 2016 r. Młodzieżowy Klub Sportowy „Olimpia Gmina Miłki” zorganizował rajd rowerowy w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Rowerem po mazurskim szlaku” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z rajdu rowerowego. (więcej…)

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2016”!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie