W czwartek 26 marca 2015r. została wypowiedziana ,,Grupie Nowy Szpital” sp. z o.o w Szczecinie (GNS) umowa o zarządzanie Szpitalem Giżyckim, która obowiązywała od 04 marca 2013 r.

Żonkile w 72 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

2q W 2015 roku obchodziliśmy 72. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.
Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której wywieziono do Treblinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tys. osób. (więcej…)

„ ZAKUP PROSPOŁECZNY” Pierwszy Certyfikat w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

files.ResizedSpółdzielnia Socjalna „Mixgraf – Studio Reklamy” otrzymała „Zakup prospołeczny” – pierwszy certyfikat w województwie warmińsko-mazurskim. W roku 2010 w Wielkopolsce opracowano i zarejestrowano znak, który – podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. (więcej…)

FINAŁ XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SPRAWNY W ZAWODZIE”

  W dniach3 19-21.05.2015 piętnaście zespołów reprezentujących Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wzięła udział w finale XII Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych”. (więcej…)

Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GUNBPrzedstawiamy Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych oraz do właścicieli i zarządców placów zabaw. (więcej…)

Finały Wojewódzkich Rozgrywek w piłce ręcznej chłopców, Szkół Gimnazjalnych

JpegW dniu 25.05.2015 r w hali Miejskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji w Giżycku zorganizowano i przeprowadzono Finały Wojewódzkich Rozgrywek Warmińsko Mazurski Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie w piłce ręcznej chłopców, Szkół Gimnazjalnych. Wszystkich uczestników przywitał kierownik regionu III-go Karol Chmielewski. (więcej…)

RSO – Regionalny System Ostrzegania

rsoRSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. (więcej…)

Rozpoczęto prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

lgd91Informujemy, że Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie rozpoczęły prace nad opracowaniem dwu funduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie