Począwszy od nowego roku Powiat Giżycki rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która jest realizowana w 3 miejscach na terenie powiatu. Szczegóły poniżej...

11 czerwca – XVII Regaty Żeglarskie „Rząd – Samorząd”

Projekt „7 Cudów Mazur”- badanie ankietowe przedsiębiorców

baner 3 W nawiązaniu do projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, który będzie realizowany przez gminy i powiaty wchodzące w skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (partner wiodący), w tym Powiat Giżycki, informujemy iż rozpoczął się I etap projektu : Analiza przedsiębiorstw z zakresu ich potencjału rozwojowego, w tym potrzeb z zakresu marketingu promocji gospodarczej. (więcej…)

Konferencja nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego

CRW_4588Dnia 18 maja 2016 roku w giżyckiej Ekomarinie odbyła się konferencja skierowana do kadry pomocy społecznej, oświaty, służb, pieczy zastępczej z Powiatu Giżyckiego, której celem było przedstawienie problemu FAS oraz profilaktyki w tym zakresie w ramach PROGRAMU PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE GIŻYCKIM NA ROK 2016. (więcej…)

Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

urzad pracyZ przeprowadzonej w kwietniu 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2747 bezrobotnych, w tym 1458 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 13,1% w porównaniu ze stanem na koniec kwietnia 2015 roku. (więcej…)

Propozycja przebiegu trasy XVII Regat Żeglarskich „Rząd – Samorząd”

dokument 2Zgodnie z wydanym przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku zezwoleniem, XVII  Regaty Żeglarskie „Rząd – Samorząd”, które odbędą się dnia 11 czerwca 2016 roku na wysokości Wilkas, Wzgórza Św. Brunona i Ośrodka Żeglarskiego LOK z wyłączeniem obszaru wytyczonego szlaku żeglownego. (więcej…)

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia

indeks Pismo Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich. (więcej…)

Informacje z serwisu RPO WiM

uwagaDnia 5 maja 2016 roku Komisja Oceniająca Projekty zakończyła pracę. Poniżej lista z wnioskiem, który otrzymał dofinansowanie oraz skład KOP. (więcej…)

Utrudnienia w ruchu pojazdów

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją Pielgrzymki z Ełku na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się w dniu 27 lipca 2016 roku przy Kościele Św. Brunona w Giżycku, przy ul. Pionierskiej o godz. 11.30. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie