Starostwo Powiatowe w Giżycku organizuje wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku w dniu 09 kwietnia 2015 r. (czwartek) w Giżycku dyżur zespołu mobilnego Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Szczegóły w informacji poniżej...

Oświadczenie Starosty Giżyckiego w sprawie wypowiedzenia „Grupie Nowy Szpital” sp. z o.o. Szczecin umowy o zarządzanie szpitalem giżyckim

OŚWIADCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO

       W czwartek 26 marca 2015r. została wypowiedziana ,,Grupie Nowy Szpital” sp. z o.o w Szczecinie (GNS) umowa o zarządzanie Szpitalem Giżyckim, która obowiązywała od 04 marca 2013 r. Wypowiedzenie z dniem wczorajszym stało się skuteczne. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało przedstawiciela GNS Szczecin w Radzie Nadzorczej Spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o. (więcej…)

Zintegrowany Informator Pacjenta – dyżur rejestracyjny w Giżycku

ZIPStarostwo Powiatowe w Giżycku wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku w dniu 09 kwietnia 2015 r. (czwartek) w Giżycku organizuje dyżur zespołu mobilnego Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). (więcej…)

Festiwal Muzyki Chóralnej w Solecznikach

1
Rejon Solecznicki – partner Powiatu Giżyckiego, zaprasza na IV edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy”, który odbędzie się 13 i 14 czerwca 2015 roku w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach (Litwa). (więcej…)

Będą pomagać pszczołom! Szkoła z Boćwinki odebrała grant finansowy.

ZKujawskim_Konkurs24 marca w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentowała Szkoła Podstawowa w Boćwince, której udało się pozyskać wsparcie na realizację projektu „Dlaczego pszczoła o pomoc woła?”. (więcej…)

JA – obywatel Unii Europejskiej

unia_flaga_stockvaultDepartament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wraz z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizują konkurs o tematyce europejskiej „JA-obywatel Unii Europejskiej”. (więcej…)

Ogólnopolski sukces uczniów SOSW

SONY DSCW poniedziałek, 16 marca, w jednej z warszawskich galerii handlowych grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku świętowała zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie filmowym „Kulinarni Odkrywcy”. (więcej…)

Finał „Profilaktycznej Siłowni” w przeddzień dnia wiosny.

DSC0015220 marca nastąpił finał szkolnej akcji profilaktycznej ,,Profilaktyczna siłownia”, której celem było kształtowanie wzorców zachowań i zasad współżycia między ludźmi, promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz doskonalenie uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie