Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN logo) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Szczegóły poniżej...

Bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu

logo - województwo

Dzień Edukacji Narodowej w ZSKŚiA

013W piątek 13 października 2017 r., w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor ZSKŚiA Pan Jarosław Kulhawik serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, (więcej…)

Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 16 października 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, ogłoszony 22.08.2017r.  (więcej…)

Zajęcia z pierwszej pomocy

3W internacie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku kontynuowane są zajęcia dla jego mieszkańców z pierwszej pomocy. Tematyka zajęć w październiku obejmowała naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt i dzieci oraz postępowanie w typowych urazach: oparzeniach, ranach i złamaniach. W zajęciach wykorzystano fantomy oraz imitacje różnych ran. (więcej…)

Badanie satysfakcji klienta 2017

Od 19 października do 30 listopada 2017 r. prowadzone jest w Starostwie Powiatowym w Giżycku badanie satysfakcji klienta. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. (więcej…)

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Giżyckim

IMG_3110W dniu 14 października 2017 roku na wniosek Starosty Giżyckiego Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Grażyna Milczarek – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego;
Adam Ingielewicz  – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego; (więcej…)

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 15.00. (więcej…)

Amazonki-logo

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie