DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU I REGIONU

——————————————————————————————————

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU POWIATÓW WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 2014-2022
(Powiat Giżycki, Węgorzewski, Mrągowski i Piski)

  1. ZAKTUALIZOWANA NA 17.02.2022R. TABELA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ DO STRATEGII
  2. INFORMACJA ŚRÓDOKRESOWA Z 2018 R. Z DZIAŁAŃ I WSKAŹNIKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ STRATEGII “POWIATY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”  PRZYJĘTEJ NA LATA 2014 – 2022 (za okres 2015-2017).
  3. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII Z 24.02.2015R. ZA 2014 ROK.

——————————————————————————————————

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE GIŻYCKIM NA LATA 2019-2026  

——————————————————————————————————

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ I FINANSOWANIA, BUDOWY, PRZEBUDOWY, REMONTU, UTRZYMANIA I OCHRONY DRÓG POWIATOWYCH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW  INŻYNIERSKICH POWIATU GIŻYCKIEGO NA LATA 2021 – 2028

——————————————————————————————————

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GIŻYCKIEGO NA LATA 2021-2024
Z PERSPEKTYWĄ DO 2028

——————————————————————————————————

STRATEGIA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2030”
przyjęta 21.12.2022 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

UCHWAŁA L.306.2023 RADY POWIATU GIŻYCKU – przyjęcie Strategii 

——————————————————————————————————

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO 2030 R

——————————————————————————————————

PROJEKT „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027”

——————————————————————————————————

STRATEGIA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020”

——————————————————————————————————

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

——————————————————————————————————