DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU I REGIONU

 

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU POWIATÓW WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 2014-2022
(Powiat Giżycki, Węgorzewski, Mrągowski i Piski)

***************

UWAGA! KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOKUMENTU „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – STRATEGIA”

od 3 do 24 kwietnia 2015 r.

Poniżej znajduje się dokumentacja związana z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

OBWIESZCZENIE

PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII WJM 2020

ZAŁĄCZNIK – MAPA DO PROGNOZY WJM

STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020
(Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo, Powiat Giżycki)

***************

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020