Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znajduje się rejestr miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach, ogrzewalniach oraz innych placówkach udzielających pomocy osoba bezdomnym, działających na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

link do strony:

https://www.gov.pl/attachment/f8a95bd2-c1cf-45bd-a602-f5201a49506c

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uruchomiono bezpłatny, całodobowy nr telefonu 800 165 320 pod którym można uzyskać informacje o formach pomocy dla osób bezdomnych, lokalizacji najbliższych schronisk, ogrzewalni, jadłodajni, placówek pomocy medycznej.