1 grudnia br. dowiesz się więcej o zalegalizowaniu pobytu cudzoziemców

Szczegółowe informacje na temat zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą udzielane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie goszczącego w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 01 grudnia 2011 roku od godziny 10.00 do 11.00 w pokoju nr 7 (parter) .

W dniu 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133) umożliwiająca zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywającym na tym terytorium nielegalnie.

Wnioski o zalegalizowanie pobytu będzie można składać przez okres 6 miesięcy, od dnia 01 stycznia do 02 lipca 2012 roku. Cudzoziemcy spełniający warunki określone w ustawie mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Osoby, które nie będą mogły przybyć do Starostwa Powiatowego w Giżycku  w dniu 1 grudnia br. mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat pod numerem telefonu (89) 52 32 362.