1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1_3do2.viewKatowani w więzieniach, skazywani na śmierć, a potem na zapomnienie – Żołnierze Wyklęci, o których w sposób szczególny pamiętamy 1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił Sejm w 2011 r. To święto państwowe wprowadzono w hołdzie dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych narodu polskiego, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

1 marca jest datą symboliczną, która historycznie nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są żołnierze tworzący powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Propaganda komunistyczna w PRL nazywała żołnierzy konspiracji niepodległościowej „zaplutymi karłami reakcji”. Bohaterowie podziemia antykomunistycznego za swoje działania skazywani byli na śmierć, wieloletnie więzienie lub pobyt w obozach. Wśród ofiar byli m.in. rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, generał August Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Kuraś „Ogień”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, czy Hieronim Dekutowski „Zapora”.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, zaplanowane są poniższe wydarzenia:

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Program

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

ILO_NDPŻW_01.03.2017

7 marca br. odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku lekcja poprowadzona przez naczelnika delegatury IPN na temat losów Żołnierzy Wyklętych.

I LO - żołnierze wyklęci

W pozostałych szkołach odbędą się apele, audycje, dyskusje i prelekcje filmów na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie (wos), wiedzy o kulturze (wok), historii i społeczeństwa (hisp).

Źródło informacji: www.sejm.gov.pl

Fot. Kancelaria Sejmu

Plakat 1: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Plakat 2: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku