10 lat w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
Mija 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Unii będącej kolejnym etapem pokojowej integracji państw demokratycznych naszego kontynentu zapoczątkowanej przez Roberta Schumana w 1950 r. Jesteśmy w towarzystwie wolnych narodów, szanujących prawa obywatelskie, kulturę i tradycje sąsiadów, wolności religijne i światopoglądowe, a także znoszących granice celne i paszportowe. Ostatnia dekada to również intensywna praca naszych mieszkańców i naszych wspólnot samorządowych, a w tym Powiatu Giżyckiego, nad realizacją programów i inicjatyw gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i innych finansowanych z funduszy europejskich. Mimo jeszcze wielu uwag i niedoskonałości musimy obiektywnie przyznać, że przyspieszyliśmy w zmianie naszego otoczenia poprzez budowę i modernizację podstawowej infrastruktury, ale co najważniejsze my i nasze dzieci coraz swobodniej i częściej spotykamy się i poznajemy naszych europejskich partnerów w kraju i zagranicą. Przed nami jeszcze wiele pracy. Nie zapominając o inwestowaniu w infrastrukturę musimy zwracać szczególną uwagę na edukację i rozwój młodego pokolenia. Jestem przekonany, że dobra edukacja i nauka zaprocentuje rozwojem gospodarczym, intelektualnym i kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i całej Europy.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki

———————————————————————————————————————

W latach 2004 – 2014 Powiat Giżycki poprzez swoje jednostki organizacyjne złożył 95 wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna ogólna wartość tych projektów wynosi 109.992.016,14 PLN, z czego kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 88.700.786,60 PLN. Projekty realizowane były samodzielnie jak i z udziałem partnerów, we wszystkich obszarach działalności Powiatu, w tym: w oświacie, zdrowiu, opiece społecznej, rynku pracy, drogach, promocji. W krajowym rankingu 314 powiatów określającym wysokość wydatków na jednego mieszkańca finansowanych ze środków unijnych, Powiat Giżycki zajął wysokie 19 miejsce.
W trakcie 10 lat Powiat Giżycki wykorzystał dotacje unijne z następujących programów: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Program Sąsiedztwa Interreg IIIA Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej; Program Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius i inne); Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska;  Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Program System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme); Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

NAJWIĘKSZE PROJEKTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 • Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy szpitalu w Giżycku; wartość projektu: 13.810.429,00 zł, realizacja w latach 2008 – 2011r.
 • Przebudowa ulic w centrum  miasta Giżycka tj.: przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Wodociągowej w Giżycku (wartość projektu: 4.936.613,08 zł, realizacja w 2007 r.), przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku (wartość projektu: 7.452.929,03 zł, realizacja w latach 2009 – 2012).
 • Przebudowa dróg powiatowych Wydminy – Wężówka, Giżycko – Świdry, Kruklanki  – Żywki – Mazuchówka; całkowita wartość projektu: 7.661.520,76 zł, realizacja w 2008 r.
 • Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zaopatrzenie Centrum w pomoce dydaktyczne do kształcenia praktycznego; wartość projektu: 4.067.608,00 zł, realizacja w latach 2010 – 2011.
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu; całkowita wartość projektu: 3.225.826,08 zł; realizacja w latach 2009 – 2010.
 • Termomodernizacja obiektów giżyckiego szpitala; całkowita wartość projektu: 3.061.834,84 zł; realizacja w 2012r.
 • Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, instalacja kolektorów słonecznych na Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu; całkowita wartość projektu: 2.445.648,82 zł; realizacja w latach 2009 – 2011.
 • Wprowadzenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim; całkowita wartość projektu: 1.999.552,00 zł; realizacja 2013 – 2015 r.
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Giżycko – Pierkunowo; całkowita wartość projektu: 1.753.692,76 zł; realizacja w latach 2010 – 2012.
 • Przeprowadzenie informatyzacji giżyckiego szpitala wraz z uruchomieniem strony internetowej; wartość projektu: 1.446.604,58 zł; realizacja w latach 2009 – 2012.
 • Przebudowa ulicy Nowogródzkiej; wartość projektu: 1.187.503,50 zł; realizacja w 2005 r.
 • Przebudowa ulicy Perkunowskiej; wartość projektu: 913.400,00 zł; realizacja w 2005 r.
 • Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku Operacyjnego szpitala w Giżycku; wartość projektu: 892.682,15 zł; realizacja w latach 2008 – 2009.
 • Dostosowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie do korzystania przez osoby niepełnosprawne (m.in. przebudowa domków kempingowych, przebudowa zejścia z terenu Schroniska do portu); wartość 805.284,68 zł; realizacja w 2014 r.
 • Wyremontowanie i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku; wartość projektu: 771.615,82 zł; realizacja w latach 2009 – 2010.
 • Budowa lądowiska przy szpitalu w Giżycku; wartość projektu: 771.203,59 zł; realizacja w latach 2010 – 2012.

 

ZAPRASZAMY NA
„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”
w placówkach Powiatu Giżyckiego

7 maja 2014 r.
10.00–16.00 /Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, ul. Sikorskiego 3, Giżycko/
10.00 – 11.30 blok programowy dla dzieci
         1. Malowanie twarzy (symbole unijne)
         2. Czytanie bajek o tematyce ratowniczej
         3. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez dziecko dla rówieśnika i osoby dorosłej.
             Nauka wzywania pomocy.
11.30 – 13.30 blok programowy dla gimnazjalistów i licealistów
         1. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadku drogowym
         2. Pielęgnacja cery młodzieńczej – konsultacje kosmetyczne
         3. Pokaz demakijażu
         4. Malowanie paznokci (barwy unijne)
         5. Jak powstaje krem, maść, czopek – pokaz, udział w tworzeniu.
         6. Pokaz Tapingu – taśmy lecznicze w rehabilitacji i sporcie.
         7. Charakteryzacja teatralna i filmowa – pokaz
13.30 – 16.00 blok programowy dla dorosłych
         1. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
         2. Udzielanie pierwszej pomocy dla dziecka. Ćwiczenia na fantomach.
         3. Masaż twarzy, szyi i dekoltu
         4. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni – masaż kamieniami, zabieg parafinowy
         5. Konsultacje kosmetyczne – cera dojrzała
         6. Pokaz zabiegów hydroterapii i elektroterapii
         7. Jak powstaje krem, maść, czopek – pokaz, udział w tworzeniu

8 maja 2014 r.
11.00–15.00 /Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kościuszki 16, Giżycko/
Prezentacja pracy pracowni gastronomicznej powstałej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego-modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych hotelarskich”, w której uczniowie szkoły będą realizować zajęcia praktyczne z przyrządzania potraw. W prezentacji pracowni gastronomicznej w szczególności zostaną zaprezentowane niespotykane powszechnie kuchnie indukcyjne.
Prezentacja działań realizowanych w projekcie „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego. Prezentacji działań dokona dyrektor szkoły – koordynator projektu oraz uczniowie, wykorzystując prezentacje multimedialne na sprzęcie zakupionym w ramach projektu. W sali, w której odbywać się będzie prezentacja, będą przedstawione fotografie ilustrujące wykonane działania.

9 maja 2014 r.
9:00–14:00 /Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Mickiewicza 27, Giżycko, pracownia informatyki, sala 205/
Wystawa fotografii oraz prezentacja multimedialna o zrealizowanych projektach.
9:00–14:00 /Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego, Aleja 1 Maja 30, Giżycko/
Prezentacja pracowni szkolnych:
1. spawalniczej, w której są wykonane szkoleniowe stanowiska dla spawaczy wyposażone w nowoczesne urządzenia do spawania różnymi metodami
2. wywarzania elementów konstrukcyjnych, z bardzo interesującą  dydaktyczną frezarką numeryczną
3. mechatroniki z dydaktycznym robotem, symulatorami i innymi ciekawymi urządzeniami
4. dokumentacji technicznej i kosztorysowania
5. elektrycznej i elektronicznej
6. budownictwa
7. odnawialnych źródeł  energii

10 maja 2014 r.
9.00–15.00 /Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, ul. Nadbrzeżna 15, Giżycko/
Nieodpłatne udostępnienie sprzętu pływającego – jachtów klasy Sportina 600, DZ i kajaków (żeglowanie i pływanie po jeziorze Niegocin). Obowiązują zapisy 6-9 maja 2014 r. nr tel. 428-56-97.
9:00–16:00 /Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, ul. Kościuszki 23, Giżycko, sala sportowa i boisko/
Otwarty Festyn Sportowy dostępny dla wszystkich zainteresowanych od lat 13 (przy czym osoby niepełnoletnie powinni posiadać pisemną zgodę rodziców).
W festynie weźmie udział reprezentacja społeczeństwa Miasta Alytus na Litwie, które było partnerem przy realizacji projektów.
W ramach festynu będą rozgrywane następujące konkurencje: siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, trójbój lekkoatletyczny (bieg na 40m, skok w dal, pchnięcie kulą) mężczyzn i kobiet, przeciąganie liny drużyn mieszanych pomiędzy reprezentacjami szkół z Giżycka i szkół partnerskich z Alytus na Litwie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zawodników o różnym wieku  zawodnicy zostaną podzieleni  pod względem wieku np. do 13-16, 17-20, 21-35, 35-55, powyżej 55.
Obowiązują zgłoszenia pisemne drużyn siatkówki i koszykówki oraz zawodników do trójboju lekkoatletycznego i  drużyny do przeciągania liny do dnia 7 maja 2014 r. do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 27, pokój nr 23.
9.00 – rozpoczęcie Festynu, zapoznanie z harmonogramem
9.30 – 14.30 – gry i rozgrywanie konkurencji lekkoatletycznych
14.30 – przeciąganie liny Giżycko – Alytus
15.00 – 15.50 – rozdanie dyplomów i nagród
16.00 – zakończenie Festynu