10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego brzmi: „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”.

Pandemia odbiła się i nadal odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. Szacuje się, że już przed pandemią w 2019 r. jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie usługi, umiejętności i fundusze dostępne na rzecz zdrowia psychicznego pozostają niedostateczne i są znacznie poniżej tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do globalnego kryzysu zdrowia psychicznego, podsycając krótko- i długoterminowe stresy i podkopując zdrowie psychiczne milionów. Szacunki wskazują, że w pierwszym roku pandemii wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wyniósł ponad 25%. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych uległa poszerzeniu.

Rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne, przedłużające się konflikty, przemoc i sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu; oszałamiające 84 miliony ludzi na całym świecie zostało przymusowo przesiedlonych w 2021 roku. Musimy pogłębić wartość i zaangażowanie, jakie przywiązujemy do zdrowia psychicznego jako jednostki, społeczności i rządy, i dopasować tę wartość do większego zaangażowania, zaangażowania i inwestycji ze strony wszystkich zainteresowanych stron we wszystkich sektorach. Musimy wzmocnić opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, tak aby pełne spektrum potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego zostało zaspokojone poprzez lokalną sieć dostępnych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług i wsparcia.

Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią barierę dla integracji społecznej i dostępu do właściwej opieki; co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat tego, jakie interwencje profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego działają, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do wspólnego robienia tego. Wyobrażamy sobie świat, w którym zdrowie psychiczne jest cenione, promowane i chronione; gdzie każdy ma równe szanse cieszenia się zdrowiem psychicznym i korzystania ze swoich praw człowieka; i gdzie każdy może uzyskać dostęp do opieki psychiatrycznej, której potrzebuje.

WHO będzie współpracować z partnerami, aby rozpocząć kampanię wokół tematu uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem.

 

Źródło informacji: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022