10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem przewodnim.
Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 10 października, przypada w czasie, gdy nasze codzienne życie znacznie się zmieniło w wyniku pandemii COVID-19. Minione miesiące przyniosły wiele wyzwań: dla pracowników służby zdrowia, świadczących opiekę w trudnych warunkach, idących do pracy w obawie przed przeniesieniem COVID-19 do domu; dla uczniów, przystosowujących się do zajęć w domu, z niewielkim kontaktem z nauczycielami i przyjaciółmi oraz obawiających się o swoją przyszłość; dla pracowników, których źródła utrzymania są zagrożone; dla ogromnej liczby ludzi znajdujących się w ubóstwie lub w niestabilnych warunkach humanitarnych z wyjątkowo ograniczoną ochroną przed COVID-19; a wiele osób z chorobami psychicznymi doświadcza jeszcze większej izolacji społecznej niż wcześniej. Nie wspominając już o radzeniu sobie ze smutkiem po stracie ukochanej osoby, czasami bez możliwości pożegnania się.
Ekonomiczne konsekwencje pandemii są już odczuwalne, ponieważ firmy zwalniają pracowników, aby ratować swoje firmy, a nawet całkowicie je zamykają.
Biorąc pod uwagę doświadczenia sytuacji kryzysowych w przeszłości, oczekuje się, że zapotrzebowanie na zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne znacznie wzrośnie w nadchodzących miesiącach i latach. Inwestycje w programy zdrowia psychicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, które już od lat cierpią z powodu chronicznego niedofinansowania, są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
Dlatego celem tegorocznej kampanii Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie inwestycji w zdrowie psychiczne.