Nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia

Informujemy, iż dniu 14 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło Nabór projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego z sektora ochrony zdrowia skierowany do podmiotów publicznych. Celem naboru jest analiza stanu przygotowania projektów, na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR w procesie wyboru partnera prywatnego.

MRR wszystkim podmiotom, które  zgłoszą się i przejdą ocenę formalną, zamierza sfinansować analizę wykonalności projektu w systemie PPP, a zwycięski projekt otrzyma dodatkowo wsparcie na etapie wyboru partnera prywatnego.
Termin przyjmowania zgłoszeń – do 25 stycznia 2013 r.

Szczegółowe warunki i zasady, dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru projektów PPP z sektora ochrony zdrowia oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na  stronach:

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Nabor_Zdrowie_PPP_14122012.aspx

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Nabor_Zdrowie_PPP_14122012.aspx