11.08.2022 zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową al. 1 Maja

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP. zo.o. w Gajewie informuje, że 11.08.2022r. zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji zadania: ,,Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku”- Etap 2, zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu:

  • Wyłączony zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Kopernika do Hotelu Wodnik.
  • Przywrócenie ruchu na odcinku al. 1 Maja od początku zakresu(od Posterunku Policji) do skrzyżowania z ul. Kościuszki (łącznie ze skrzyżowaniem).
  • Czasowo(do 2tygodni) nieprzejezdna pozostanie ul. Daszyńskiego, ze względu na konieczność dokończenia robót w obrębie dotychczasowego zjazdu na stację paliw.