11 marca – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim powiatu giżyckiego składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w dalszej działalności sołeckiej oraz uznania społecznego.

Zarząd i Rada Powiatu w Giżycku