12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, ustawą z 29 września 2017 r. ustanowiono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Wybrano datę nieprzypadkową – 12 lipca, nawiązującą do rozpoczętej tego dnia w 1943 r. przez Niemców pacyfikacji Michniowa w województwie świętokrzyskim za sprzyjanie partyzantom Armii Krajowej.

Polska wieś została upamiętniona „za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.

Symbolem 817 wiosek spacyfikowanych podczas wojny przez Niemców stał się Michniów. Okupanci zamordowali tam ponad 200 osób, a całą świętokrzyską wioskę spalili.

 

Źródło informacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=63E5B9F8B2DBF7ACC12589E1004E8962&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT