12 października – Światowy Dzień Reumatyzmu

Zmaga się z nim co czwarty Polak. Na choroby reumatyczne zapada w Polsce trzy razy więcej kobiet niż mężczyzn. Schorzenia te nie dotyczą jedynie osób w podeszłym wieku. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, które dotyka średnio jedno na 100 dzieci, zaczyna się zwykle w wieku 2-3 lat. Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawane u ludzi młodych i w średnim wieku (25-40 lat).
​ ​
Reumatyzm to wspólna nazwa schorzeń układu kostno-stawowego niezwiązanych z urazem.
​ ​
Rozpoznanych jest ponad 200 jednostek chorobowych mi.in.:

  • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
  • reumatoidalne zapalenie stawów,
  • toczeń rumieniowaty układowy (SLE),
  • zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK),
  • dna moczanowa.

Mogą występować samodzielnie, współtowarzyszyć, a nawet maskować inne, rzadkie schorzenia takie jak hemofilia, szpiczak mnogi czy sarkoidoza.
​ ​
Wszystkie choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłym, nawracającym bólem.
Późno zdiagnozowana i źle leczona choroba może w ciągu kilku lat doprowadzić do niepełnosprawności, pozbawiając chorego możliwości pracy zawodowej, a nawet samodzielnego funkcjonowania.

Jak przeciwdziałać reumatyzmowi?
​ ​
1. Stosuj prawidłową dietę bogatą m.in. w:
* wapń – zapobiega zmianom w strukturze kości,
* witaminy A, C, D i E – zawarte w warzywach i owocach pozytywnie wpływają na układ ruchu oraz układ odpornościowego.
Skorzystaj z bezpłatnego portalu „DietyNFZ” https://diety.nfz.gov.pl

2. Nie zaniedbuj infekcji!
Wylecz je do końca. Skutkiem zaniedbania może być wydłużona odpowiedź immunologiczna organizmu, co wypływa m.in. na występowanie chorób reumatycznych.

3. Kontroluj masę ciała.
Nadwaga obciąża stawy. Obniżenie masy ciała o 5 kg zmniejsza ryzyko choroby aż o 50%.

4. Zadbaj o aktywność fizyczną!
Wybierz np. spacery, nordic walking, jazdę na rowerze, pływanie czy ćwiczenia rozciągające. Ważne by gimnastyka odbywała się codziennie, nadmiernie nie obciążała, a ćwiczenia były wykonywane prawidłowo.