14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Za nami trudny rok szkolny. Okres pandemii przyniósł wszystkim nieoczekiwaną, szybką zmianę przyzwyczajeń, wyobrażeń, oczekiwań i również zmienił nasze szkoły. Przed edukacją stanęły niespotykane dotąd wyzwania, które z jednej strony zrodziły sporo emocji tj. przerażenie i poczucie zagrożenia, ale z drugiej, jak się okazało, uwolniły szanse, których nie powinniśmy zaprzepaścić.

Pandemia niejako zmusiła i nadal zmusza do wyzwalania w polskiej szkole wyjątkowego potencjału nowych pomysłów dla metod i narzędzi edukacyjnych. Środowisko edukacyjne ma powód do satysfakcji – szybko postarało się dostosować do nowej sytuacji. Nauczyciele wykazali się ogromnym poczuciem odpowiedzialności za swoich uczniów i pracę, szybko nabyli nowe umiejętności, opanowali nowe narzędzia pracy. Dyrektorzy musieli jednocześnie zarządzać sytuacją kryzysową i stworzyć warunki do realizacji programu nauczania. A wszystko to w poczuciu przecierania szlaków, których nikt wcześniej nie znał. To naprawdę wielkie doświadczenie i powinno być dla nas źródłem siły do podejmowania nowych wyzwań. Obecna sytuacja pokazała nam wszystkim dobitnie, że sformułowanie „uczenie się przez całe życie” nie jest pustym, modnym frazesem, ale naprawdę koniecznością naszych czasów.

W dobie kryzysu, w którym człowiek doświadcza poczucia lęku, szoku i trudności, jednym z ważniejszych wyzwań edukacji na nadchodzący rok jest dbałość o potrzeby psychiczne uczniów i pracowników, a także o dobre relacje w szkole. Bez dobrej, przyjaznej atmosfery nie ma dobrej szkoły.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, nauczycielom emerytowanym oraz pracownikom oświaty w Powiecie Giżyckim składam serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.

Życzę Państwu, aby wykonywana praca oraz liczne wyzwania z nią związane dawały poczucie satysfakcji, przynosiły wspaniałe owoce, a uczniów i wychowanków zachęcały do ciągłego rozwoju.

 

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski