Światowy Dzień Turystyki

DSCF2073
02 października 2013 r. w giżyckiej Ekomarinie Oddział PTTK Wielkich Jezior Mazurskich zorganizował obchody Światowego Dnia Turystyki. Na spotkaniu nie zabrakło Starosty Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego i Burmistrz Jolanty Piotrowskiej.

Święto turystyki obchodzone jest corocznie 27 września. Ustanowione zostało przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO), członkiem której jest Polska od 1975 roku. W 1979 decyzją UNWTO uchwalono Światowy Dzień Turystyki. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Podczas spotkania Burmistrz Giżycka i Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej dokonali podsumowania tegorocznego sezonu turystycznego.
Starosta Giżycki natomiast omówił plany na przyszłość i możliwości rozwoju sektora turystycznego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Starosta przedstawił wnioski do strategii „Wielki Jeziora Mazurskie” przygotowanej przez samorządy miast i gmin Wielkich Jezior Mazurskich tzw. „Mazurskie Perły”. Wśród przedsięwzięć kluczowych znajdują się:

  • kampania promocyjna potencjału gospodarczego Wielkich Jezior Mazurskich
  • Mazury – naturalnie przez Naturę
  • Mazurska Pętla Rowerowa
  • Mazury – nie tylko cud natury – program rozwoju gospodarczego obszaru w oparciu o stworzenie oferty parków tematycznych
  • Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich
  • Mazurskie Perły – mazurskie miasta funkcjonalne, tworzące warunki do rozwoju aktywności gospodarczej, przyjazne mieszkańcom i turystom
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Następnie Prezes Zarządu Oddziału PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Jerzy Bielewski w imieniu Zarządu Głównego PTTK, odznaczył Józefa Pipiro – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz insp. Andrzeja Mazurka – Komendanta Powiatowego Policji, Medalem PTTK za Pomoc i Współpracę.

Spotkanie było także okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.