REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI FINANSOWEJ

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI FINANSOWEJ z siedzibą w Działdowie, ul. Wolności 4, świadczy bezpłatne usługi informacyjno-doradcze dla Przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, polegające na dostarczaniu specjalistycznej i kompleksowej wiedzy o możliwościach źródła finansowania działalności gospodarczej oraz form wsparcia oferowanego przez instytucje otoczenia biznesu.

RCIF umożliwia sektorowi MSP komfortowy dostęp do informacji związanych z usługami finansowymi i procesem ubiegania się o pozyskanie finansowania na rozwój działalności gospodarczej, m.in. możliwości pozyskania kapitału na inwestycję, form prawnego i finansowego zabezpieczenia przedsięwzięć oraz instytucji oferujących wszystkie te produkty. Poprzez kontakt z Konsultantami w utworzonych Punktach Informacyjnych w Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku i Olsztynie, oraz informacji umieszczonych w jednym miejscu (portal internetowy, www.rcif.pl) zostanie znacznie skrócony czas od momentu zidentyfikowania potrzeby inwestycji do jej realizacji, co wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, a także ich poziomu innowacyjności. Szeroki wachlarz usług oferowanych przez RCIF pomoże przedsiębiorcom podjąć najefektywniejszą ekonomicznie i najskuteczniejszą decyzję dotyczącą formy finansowania działalności.

Kontakt w Giżycku: Piotr Hubacz, pod adresem ul. Wyzwolenia 2, pok. 201, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, tel. 87 428-35-27.