ZAWÓD –WIEDZA-WYBÓR Wybierz zawód z rozwagą

W ramach przybliżenia specyfiki pracy w zawodach medycznych zapraszamy zainteresowanych uczniów oraz ich rodziców na spotkanie z przedstawicielami zawodów:  lekarz, fizjoterapeuta, technik  masażysta, technik usług kosmetycznych, kosmetolog,  ratownik medyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, położna, farmaceuta, technik farmaceutyczny, dietetyk.

Obraz1Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2013r o godzinie 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizewiusza  w Giżycku  przy ul. Sikorskiego 3.
Organizatorzy : PPP, CKU,  II LO im. Gustawa Gizewiusza, Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. Po spotkaniu z przedstawicielami zawodów, młodzież będzie zwiedzała pracownie, które znajdują się w Szkole Policealnej. Jest to okazja do bardziej szczegółowego zapoznania się ze środowiskiem pracy w branży medycznej.
Serdecznie zapraszają:
Koordynatorzy:  Ewa Ksepka – doradca zawodowy CKU, Alina Ożańska – doradca zawodowy – PPP w Giżycku