Utrudnienia w ruchu pojazdów


Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją Procesji wraz z kopią Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej – przejazd samochodu kaplicy z Obrazem Matki Bożej:

 

1/ W dniu 12 marca 2014 roku w Giżycku z Parafii św. Jadwigi Królowej w Bystrym w godz.16.00-17.00, przejedzie ulicą Obwodową do Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach.
2/ W dniu 13 marca 2014 roku z Wilkas do Rynu, w Rynie z Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w godz.16.30-17.30, przejdzie ulicami : T. Kościuszki i M. Kopernika. Wyjazd w dniu 14 marca 2014 roku do Parafii Wniebowzięcia  NMP w Szymonie ( ok. 16.30)
3/ W dniu 15 marca 2014 r. z  Szymonki  przejazd do Giżycka do Parafii św. Kazimierza Królewicza w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 a w godzinach 16.00-17.00. Ok. 16.00 wyjazd z Wilkas – ulicami: Obwodową, Suwalską do Szpitala Powiatowego w Giżycku na godz. 16.15. Z kaplicy szpitalnej po 30 min. adoracji Obraz odjedzie ul. Kościuszki (ew. Warszawską i Wodociągową) do Parafii św. Kazimierza. O godz. 17.00 nastąpi powitanie Obrazu przy skrzyżowaniu Kościuszki/Smętka i prowadzenie pieszo do Kościoła. W dniu 16 marca 2014 r. o godz. 16.30 samochód z Obrazem odjedzie ul. Kościuszki 1 Maja (ew. Kościuszki, Wodociągową, Warszawską) do Parafii św. Ducha Pocieszyciela. O godz. 17.00 przy moście obrotowym przejęcie obrazu do Parafii św. Ducha.
4/ W dniu 16 marca 2014 roku w Giżycku procesja od mostu obrotowego na kanale Łuczańskim w godz.16.30-17.00, przejdzie ulicami : Moniuszki, al. Wojska Polskiego do kościoła p.w. św. Ducha Pocieszyciela.
5/ W dniu 17 marca 2014 roku przejazd od Parafii św. Ducha Pocieszyciela w Giżycku do Parafii św. Jana Kantego w Kamionkach w godz.16.00-17.00.O 17.00 powitanie obrazu w centrum Kamionek i nastąpi przejście do kościoła.
6/ W dniu 21 marca 2014 roku w Kruklankach procesja z Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w godz.17.00-17.50, przejdzie ulicami: 22 Lipca do ronda, Dworcową, Wodną i z powrotem Wodną, Dworcową, 22 Lipca do kościoła.  W przypadku złej pogody procesja przejdzie przez cmentarz parafialny, ul. Szkolną, 22 Lipca do kościoła. 24 marca  2014 roku w godz. 16.30 do 16.50 procesja z Obrazem ul. 22 lipca od ronda do Kościoła.
7/ W dniu 7 czerwca 2014 roku Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej organizuje czuwanie przy Kopii Obrazu Matki Bożej na Jeziorach Mazurskich na zakończenie peregrynacji. Przejazd samochodu – Kaplicy ulicami miasta Giżycka- Białostocką, Warszawską , Placem Grunwaldzkim, Olsztyńską , Nadbrzeżną do mostu kolejowego.

Zobowiązuję parafie do zabezpieczenia porządku na trasie procesji, przejazdu.