Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2016 – 2018. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE   [pobierz]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA   [pobierz]

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert opisany został w pkt XIV „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2018” (załącznik do uchwały nr XIII.82.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 października 2015 r.)   [pobierz]