18 i 25 stycznia – Studencka Poradnia Prawna będzie nieczynna

W dniach 18 i 25 stycznia br. Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działająca przy Starostwie Powiatowym w Giżycku będzie nieczynna. Zapraszamy 1 lutego 2013 r. w godzinach pracy poradni.

 

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14
pokój nr  7

Czynna:  w każdy piątek w godz. 8:00 – 11:00

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
 

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Białymstoku udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego, uchodźców.    

Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad prawnych:
– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
– w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.