18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

EAADlogo_PolskieEuropejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic. Awareness Day) – ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, obchodzony jest każdego roku w dniu 18 listopada.

Ta europejska inicjatywa w zakresie zdrowia publicznego ma na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego stosowania antybiotyków. Kampania ma zwrócić uwagę na to, że nieracjonalne stosowanie antybiotyków grozi utratą ich skuteczności, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia przyszłych pokoleń. Chodzi o zaangażowanie jak największej liczby instytucji, środowisk eksperckich i środków masowego przekazu do zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie narastającej oporności bakterii na antybiotyki.

Antybiotykooporność jest jednym z największych współczesnych zagrożeń – oceniają eksperci, przypominając, że antybiotyki powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne i zgodnie z zaleceniami lekarza. Do oporności bakterii na te leki przyczynia się również ich nadużywanie w hodowli zwierząt (antybiotyki podawane są dla zwiększenia przyrostu masy mięśniowej zwierząt).

Akcję koordynuje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Więcej informacji:
http://www.antybiotyki.edu.pl
http://www.kalbi.pl/europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach
http://ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx