18 października – Światowy Dzień Godności

To święto obchodzone w trzecią środę października. Każdy z nas – dziecko, dorosły, senior – codziennie podejmujemy decyzje, które kształtują rzeczywistość. Mamy możliwość zadbania nie tylko o własną godność, ale także o godność innych poprzez to jak myślimy i działamy. Podejmując świadome decyzje możemy przyczynić się do zmiany świata na lepsze tak, aby ludzie wokół nas czuli i wierzyli w to, że ich życie to wartość sama w sobie.

Godność opiera się na trzech filarach:

  1. Prawo do godności ma każdy bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie.
  2. Prawa człowieka stanowią o tym jak powinniśmy być traktowani.
  3. Nasze poczucie godności warunkuje to w jaki sposób traktujemy innych.

Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: na sposobie w jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni.

Pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity:

  1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi.
  5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.

Global Dignity to niezależna inicjatywa, której myślą przewodnią jest propagowanie uniwersalnego prawa każdego człowieka do godnego życia. Światowy Dzień Godności jest wspólną inicjatywą Księcia Norwegii Haakona, profesora Pekka Himanena z Finlandii oraz Amerykanina Johna Hope Bryanta. Pomysł zrodził się w 2006 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego. W Polsce wydarzenie obchodzone jest od 2009 roku.

Więcej informacji:
GLOBAL DIGNITY POLSKA: https://globaldignity.pl/
GLOBAL DIGNITY: https://globaldignity.org/