„Rozwój infrastruktury i współpracy edukacji zdrowotnej”

lt-pl-ru_colorfulPowiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych realizuje Projekt Nr LPR1/010/037 „Rozwój infrastruktury i współpracy edukacji zdrowotnej”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerami są Administracja Rejonu Jurbarkas na Litwie oraz Rejon Nieman w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

logotypCelem projektu jest promowanie współpracy między litewskimi, rosyjskimi i polskimi obszarami przygranicznymi w zakresie edukacji zdrowotnej, która porusza problem niewystarczającej ilości aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz nawiązuje współpracę między specjalistami w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Program Współpracy Transgranicznej będzie miał pozytywny wpływ na rozwój obszaru granicznego oraz stworzy możliwość bliskiej współpracy w przyszłości. Działania podjęte w ramach projektu będą miały odzwierciedlenie w utworzeniu nowych kontaktów między instytucjami rządowymi oraz administracyjnymi jak i między organami zajmującymi się sprawami społecznymi oraz zdrowiem i sportem.
W tym roku, w ramach realizacji projektu, w okresie 7-13 lipca odbył się obóz sportowy w Olsztynie dla 120 uczestników, na którym spotkały się grupy z Rosji, Litwy i Polski. Uczestnicy rywalizowali w rozgrywkach sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa) i każdego dnia mieli możliwość zapoznać się z kulturą rówieśników z zagranicy podczas wieczoru litewskiego, rosyjskiego oraz polskiego. W programie znalazło się również zwiedzanie Olsztyna (m. in. Zamek Kapituły Warmińskiej, Katedrę oraz Starówkę) oraz całodniowa wycieczka autokarowa do Giżycka, gdzie główną atrakcją była Twierdza Boyen, a także rejs szlakiem łabędzim.
W sierpniu tego roku odbyły się także obozy sportowe w rosyjskim Nemanie oraz w Jurbarkas na Litwie, w których uczestniczyło 80 dzieci z powiatu giżyckiego.

CAM00037

 

 

 

 

 

 

 

 

zapis pod artykuł