Konsultacje wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.

Szanowni Państwo, Organizacje Pozarządowe Warmii i Mazur

biuro ds org pozarz U Marsz MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZA DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 2 września – 2 października 2014.