„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W dniach 1 – 19 listopada 2020 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wzięli udział w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Udział w akcji „19 dni przeciwko przemocy” na stałe wpisał się w harmonogram akcji profilaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku. Głównym celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie dzieci, młodzieży i dorosłych w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony dzieci przed przemocą. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.
Wychowankowie MOS w Giżycku przygotowali spot, który można zobaczyć tutaj: https://fb.watch/1XN5YGf7uf/
 
informacja: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku