19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Dzieci same się nie obronią! REAGUJ na przemoc wobec dzieci! 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, 16% nastolatków samookalecza się, 7% dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Według naszego najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 60% badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. Znaczna część świadków pozostała wobec tych zachowań bierna. FDDS już po raz szósty zbadała postawy Polaków związane ze stosowaniem kar fizycznych wobec dzieci i przygotowała kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, której celem jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają, albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy. Na stronie REAGUJ.fdds.pl można znaleźć konkretne informacje, jak reagować na przemoc wobec dzieci i gdzie szukać wsparcia.

Spada przyzwolenie Polaków na bicie dzieci
Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” pokazują, że w Polsce systematycznie wzrasta odsetek przeciwników karania fizycznego dzieci. W 2022 roku ponad połowa (59%) badanych uznała, że bicie dzieci jako kara nigdy nie powinno być stosowane (2017 – 49%; 2013 – 47%; 2010 – 34%). Ale prawie co trzeci respondent (31%) stwierdził, że są sytuacje, kiedy jest ona usprawiedliwiona, a 6% badanych to zdecydowani zwolennicy bicia dzieci za karę. Osoby te były zdania, że może być ono stosowane za każdym razem, gdy rodzic uzna, że będzie skuteczne.

Przemoc wobec dzieci – deklaracje kontra rzeczywistość
Co ciekawe, mimo deklaratywnego sprzeciwiania się karom wobec dzieci, wzrósł w stosunku do 2017 roku odsetek osób, które w rzeczywistości te kary stosują. W 2022 roku aż 70% rodziców co najmniej kilkukrotnie karciło swoje dzieci słownie (2017 – 55%) i stosowało zakazy i ograniczenia. 39% badanych więcej niż jednokrotnie dyscyplinowało swoje dzieci za pomocą kar cielesnych. Najczęstszą metodą dyscyplinowania dziecka z użyciem siły było karcenie klapsem – 36% (2017 – 26%). Do częstego dyscyplinowania fizycznego swoich dzieci przyznało się w tegorocznym badaniu 6% rodziców.

43% Polaków nie wie o zakazie bicia dzieci
Badanie wykazało również umiarkowaną znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Ponad połowa badanych (57%) wie, że w Polsce stosowanie kar fizycznych przez rodziców wobec dzieci jest prawnie zakazane. Co piąta osoba (20%) twierdziła, że w naszym kraju nie ma takich przepisów, a pozostali (23%) nie umieli udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Przeważająca część badanych osób (70%) opowiedziała się za prawnym zakazem stosowania kar fizycznych. Ale opinie na temat prawnych regulacji dotyczących stosowania klapsów były wśród respondentów bardzo podzielone. Połowa z nich (50%) zakaz uznała za słuszny, ale aż 43% uważa, że klaps to metoda dyscyplinowania dzieci, która nie powinna być prawnie zabroniona.

Reagowanie na przemoc wobec dzieci
Połowa respondentów (51%) była w ciągu roku poprzedzającego badanie świadkiem sytuacji, gdy osoba dorosła krzyczała na dziecko i/lub obrażała je, a 39%, gdy dyscyplinowała dziecko używając kar fizycznych. Ogółem 60% badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka.

Znaczna część świadków zarówno karcenia słownego (38%), jak i fizycznego (41%) pozostała wobec tych zachowań bierna. Co czwarty (odpowiednio 24% i 27%) respondent przyznał, że nic nie zrobił, chociaż był oburzony. Pozostali świadkowie, którzy nie zareagowali, uznali, że wychowanie dziecka to sprawa rodzica (17% i 11%).

Dzieci same się nie obronią! REAGUJ na przemoc wobec dzieci!

 

 

Źródło informacji: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, https://fdds.pl/