1 maja br. mija 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

1 maja br. mija 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny do Unii Europejskiej otworzył nam możliwości swobodnego przepływu osób, usług i kapitałów. Wreszcie mogliśmy zacząć swobodnie podróżować, poznawać kraje członkowskie, legalnie pracować, zawierać przyjaźnie, budować kontakty biznesowe i samorządowe. Oczywiście ciążą na nas obowiązki związane z przestrzeganiem podstawowych zasad demokracji i poszanowania praw obywatelskich. Możemy oczywiście korzystać z budżetu Unii Europejskiej, który wspiera dziesiątki tysięcy projektów realizowanych przez ten czas w każdym zakątku Polski. Staliśmy się częścią silnego obszaru gospodarczego co, poza poprawą pozycji konkurencyjnej, czyni nasz kraj bezpieczniejszym pod każdym względem. Po latach obecności w Unii widzimy dokładniej jak jest wdrażana wizja „ojców założycieli” Wspólnot Europejskich zmierzająca do redukcji całkowitej ryzyka konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami członkowskimi na całym kontynencie.

           Również w Powiecie Giżyckim. Dzięki otwarciu granic mogliśmy poznać nowych przyjaciół z samorządów na Litwie i w Niemczech. Nasi uczniowie i nauczyciele ze  szkół ponadpodstawowych corocznie korzystają z wyjazdów szkoleniowych, staży, praktyk w wielu krajach Unii (np.…). Jednostki powiatowe i gminne nawiązują trwałe, wieloletnie kontakty, które owocują licznymi wspólnymi projektami transgranicznymi, ale przede wszystkim pozwalają poznać ludzi, kulturę, zwyczaje czy gospodarkę partnerów, likwidują uprzedzenia, a nawet budują trwałe przyjaźnie mieszkańców .

           Powiat Giżycki w trakcie tych 15 lat, dzięki wsparciu funduszom europejskim zrealizował 135 projektów o łącznej wartości około 145,5 mln zł. Pieniądze europejskie przyczyniły się do znacznego ograniczenia bezrobocia poprzez wsparcie zakładania działalności gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. W tym czasie zmodernizowane zostały pracownie szkolne, docieplone budynki oświatowe, rozbudowano szpital giżycki o nowy szpitalny oddział ratunkowy i lądowisko dla śmigłowców, zakupiono wiele nowoczesnego sprzętu medycznego, wybudowano, zmodernizowano, wyremontowano kilometry dróg i ścieżek rowerowych, zamontowano urządzenia do produkcji ciepła i energii z alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Kwota uległaby jeszcze zwiększeniu gdyby dodać pieniądze bezpośrednio kierowane do rolników. Wszystkie te oraz inne działania zrealizowane w tym czasie nakierowane były na podniesienie jakości i standardów życia mieszkańców naszych lokalnych społeczności.

Moim zdaniem , każda rocznica obecności w Unii Europejskiej  jest pamiątką zdarzenia, które już przyczyniło się do niespotykanego awansu społecznego i gospodarczego mojego kraju, a w tym moich małych ojczyzn. Podważanie dziś, zasad prawnych chronionych przez UE oraz kwestionowanie w sposób jawny lub ukryty naszego członkostwa jest niezgodne z polską racją stanu.

           Dofinansowanie środkami europejskimi przyniosło Powiatowi ponad 120 mln zł. Jest to kwota równa mniej więcej półtorarocznemu budżetowi Powiatu Giżyckiego.