20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wróbla!

Passer domesticus – łacińska nazwa Wróbla oznacza aktywnego, małego ptaszka. Pomimo tego, że Wróble są w Polsce bardzo pospolite to są dla nas gatunkiem obcym. W krótkim czasie te małe ptaki podbiły cały świat. Potrafią się przemieszczać ok. 230 km na rok więc jest to dla nich bardzo duży sukces! W chwili obecnej Wróble mają największy zasięg występowania spośród wszystkich ptaków. Przodkowie naszych dzisiejszych Wróbelków pochodzą z Azji mniejszej. To tam postanowiły, że będą wiodły życie w bliskim otoczeniu ludzi. Dzisiaj nikogo już nie dziwi widok Wróbli i ich gniazd. Ciekawostką jest fakt, że te ptaki łączą się w pary na całe życie, a samce są bardzo zaborcze. Pomimo zazdrosnych samców, około 15% pisklaków w gniazdach ma innych ojców niż ich rodzeństwo. Samce czasami próbują ułożyć sobie życie z inną samiczką, ale to dość ryzykowne, często wkracza wtedy do akcji „pierwsza żona” i mści się na konkurentce niszcząc jej gniazdo i lęg. Starzy kawalerowie czasami pełnią rolę „niani” dla młodego pokolenia i pomagają w utrzymaniu gniazda licząc na to, że będą mogli zająć miejsce samca, któremu coś się kiedyś stanie. Ta opcja jest tylko dla cierpliwych Wróbli bowiem przeżywalność tych dorosłych ptaków jest dość wysoka (około 45-65%).

Niestety liczebność małych, skrzydlatych przyjaciół w ciągu ostatnich lat maleje. Spowodowane jest to między innymi:

  • uszczelnianiem i termomodernizacją budynków,
  • mniejszą ilością dostępnego ziarna,
  • stosowaniem pestycydów, które wpływają na spadek liczebności owadów,
  • większą śmiertelnością w wyniku drapieżnictwa rosnącej populacji kotów.