Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

W październiku 2015 r. zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych. Celem Stowarzyszenia jest: podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów, działalność edukacyjną w zakresie ochrony lasów oraz środowiska przyrodniczego, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swojej działalności uwzględniają problematykę lasów prywatnych.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Dane kontaktowe:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Roje 17, 14-310 Miłakowo

e-mail: wmlasyp@gmail.com

tel.: +48 698 637 437