21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek oraz zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy oraz satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Z okazji Święta, składamy wszystkim Pracownikom Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie. Niech pomoc drugiemu człowiekowi będzie dla Państwa źródłem spełnienia i przynosi satysfakcję z obranej drogi.