214. rocznica urodzin Gustawa Gizewiusza

Dziś przypada 214. rocznica urodzin Gustawa Gizewiusza – polskiego działacza społeczno-narodowego i politycznego na Mazurach, pastora ewangelickiego, literata, folklorysty, publicysty, tłumacza i redaktora, wydawcy i bibliofila.

Gustaw Gizewiusz urodził się 21 maja 1810 roku w Piszu.
W 1828 r. rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Albertyna w Królewcu.
W 1833 r. po skończeniu studiów przeniósł się do Łuczan /Giżycko/.
W 1835 r. objął urząd kaznodziei w Ostródzie.
W latach 1836-1840 zebrał on ponad 450 pieśni.
W 1839 r. wydał pracę zatytułowaną „Pieśni, które lud wiejski w okolicach Osterode i w Prusach Wschodnich śpiewa”.
W 1842 r. razem z Celestynem Mrongowiuszem napisał memoriał, w którym domagał się uznania języka polskiego na terenie Mazur.
Powołał również czasopismo „Przyjaciel ludu Łecki”, wydawane w języku polskim.
Najważniejsze prace – Die Polnische Nationalität in Preußen (Narodowość polska w Prusach) wydał w Lipsku w roku 1843, a kolejną część Die Polnische Sprachfrage in Preußen (Polska kwestia językowa w Prusach) w roku 1845.
Zmarł 7 maja 1848 roku w Ostródzie.

Gustaw Gizewiusz to postać symboliczna. Zasłynął między innymi tym, że:

  • był orędownikiem polskości wśród ludności mazurskiej oraz obrońcą języka polskiego na Mazurach,
  • walczył z przejawami germanizacji ludności mazurskiej,
  • jako publicysta i dziennikarz sławił folklor oraz historię Mazur,
  • był działaczem społecznym, politycznym i niepodległościowym,
  • na jego cześć po wojnie miasto zmieniło nazwę z Lec na Giżycko,
  • od 21 maja 2004 r. jest patronem II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

 

Miejsce spoczynku Gizewiusza w Ostródzie.

 

Źródło informacji:
Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Gizewiusz
https://www.lo2.eu/projekty.html