22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

To święto, które upamiętnia konferencję w Nairobi z 22 maja 1992 roku, kiedy to grupa robocza Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprezentowała efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Święto ustanowiono w 2000 roku.

Czy wiesz, że miasta też mogą być ostoją bioróżnorodności? Obszary zurbanizowane stały się domem dla wielu roślin i zwierząt. Aby w pełni rozwinąć potencjał miast w ochronie różnych form dzikiego życia, trzeba nie tylko zachować istniejące, ale i tworzyć nowe, zróżnicowane siedliska. Dlatego w przestrzeni miejskiej coraz częściej pojawiają się innowacyjne rozwiązania. Uzupełniają one luki w istniejącej zielono-błękitnej infrastrukturze miast, dostarczają szeregu korzyści zarówno gospodarczych, jak i społecznych, a przy okazji wspierają lokalną różnorodność biologiczną.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/bioroznorodnosc-na-obszarach-miejskich

 

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska