25 kwietnia – Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku wraz z Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką rynku pracy na Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, które odbędą się 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Biłas i Synowie w Giżycku, ul. Pasaż Portowy 2.

Organizatorzy przedsięwzięcia za główny cel stawiają sobie propagowanie wśród młodzieży przedsiębiorczej postawy na rynku pracy oraz świadomego kreowania własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu giżyckiego realizowana będzie poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także popularyzację innych instytucji świadczących usługi m.in. na rzecz młodzieży. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy stoją przed wyborem szkoły w kolejnym etapie kształcenia, jak również absolwentów, osób poszukujących pracy, bezrobotnych, a także innych osób zainteresowanych tematyką rynku pracy – m.in. rodziców, pedagogów, doradców zawodowych.

W Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji weźmie udział ponad 20 wystawców – pracodawców, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudniania, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji pracy tymczasowej, podmiotów ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, służb mundurowych, w tym nowych rodzajów sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Swoją ofertę przedstawią także lokalne placówki edukacyjne i firmy szkoleniowe. Młodzi ludzie zamierzający podjąć zatrudnienie będą mogli zapoznać się z ofertami pracy w kraju i za granicą. Osoby zainteresowane kontynuacją nauki bądź przekwalifikowaniem będą miały możliwość zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, a także z możliwościami zdobycia kwalifikacji zawodowych na drodze kształcenia pozaformalnego. Zaproszeni do wzięcia udziału w przedsięwzięciu eksperci służyć będą odwiedzającym poradami m.in. z zakresu pośrednictwa pracy, ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.
W programie imprezy znalazły się także seminaria:
• „Młodzi biznesmeni i biznesmenki z pasją” prowadzone przez eksperta z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
• „Istota ubezpieczeń społecznych” prowadzone przez specjalistę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Giżycku

Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji pt. „Praca-kariera-przedsiębiorczość” odbędą się 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Biłas i Synowie, ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku w godzinach 10.00-13.00.

Autor tekstu : Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko