25-lecie Klubu Seniora „Mazury”

W piątek 22 kwietnia 2022 r. w Giżyckim Centrum Kultury – Klub Seniora „Mazury” świętował 25-lecie swojej działalności pod honorowym patronatem Starosty Giżyckiego. Najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania za dotychczasową działalność, zaangażowanie, wytrwałość i poświęcenie na rzecz aktywizacji seniorów złożył m.in.  Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Było dużo kwiatów, podziękowań, gratulacji od przedstawicieli administracji samorządowej i zaprzyjaźnionych Kół i Klubów oraz życzenia dalszej owocnej działalności na rzecz środowiska osób starszych. Po części oficjalnej spotkanie kontynuowano przy smacznym poczęstunku i miłej zabawie. Współorganizatorami spotkania byli: Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Burmistrz Giżycka, Starosta Giżycki oraz Wójt Gminy Giżycko.
Życzymy Państwu, aby ta młodzieńcza energia nigdy Państwa nie opuszczała a codzienne życie pozwalało z optymizmem patrzeć na każdy nowy dzień. Swoją postawą pokazujecie Państwo, że Senior to człowiek nie tylko posiadający bagaż doświadczeń, ale także najlepszy przykład pogody ducha dla młodszego pokolenia.
Niech obchodzony jubileusz będzie inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów i zamierzeń a dalsza działalność przynosi Państwu powody do głębokiej satysfakcji. Życzymy wszystkim członkom Klubu dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Fot. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku