25-lecie WTZ w Rynie

25 września br. odbył się jubileusz 25-lecia istnienia  Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Ryńskim Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”. W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Zbigniew Piestrzyński, Burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz posłanka na Sejm RP Urszula Pasławska.

Od dwudziestu lat Powiat Giżycki zleca prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej najpierw Spółdzielni Zorza a od 2004r. Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”. Zadanie to jest finansowane jest ze środków PFRON i Powiatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie powstał w 1994 roku przy Spółdzielni Zorza w Rynie. Oficjalne otwarcie nastąpiło 27.06.1994 roku a pierwszym kierownikiem została Pani Halina Łukasik. W WTZ istniały następujące pracownie:

– Pracownia techniczno- zawodowa,
– Pracownia krawiecka,
– Pracownia usprawniania fizycznego i odnowy biologicznej,
– Pracownia informatyczno-komputerowa,
– Pracownia poznawania świata, muzyki i poezji,
– Pracownia adaptacyjna i rehabilitacji zawodowej,
– Pracownia plastyczna i rękodzieła artystycznego.

W przeciągu 25 lat istnienia w rehabilitacji uczestniczyło 149 osób niepełnosprawnych. 

Na dzień dzisiejszy w rehabilitacji uczestniczy 20 niepełnosprawnych w 4 pracowniach.

Obecnie funkcjonujące pracownie;
– szkoła życia,
– krawiecka,
– techniczna – stolarnia,
– multimedialno-komputerowa.

Od roku 2007 Stowarzyszenie prowadzi także drugą placówkę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych mianowicie Środowiskowy Dom Samopomocy.