27. Akcja Sprzątania Świata

Tegoroczna 27. Akcja Sprzątania Świata przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Celem akcji jest zachęcanie do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe, do jego redukcji w życiu codziennym, do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.
Sprzątamy Polskę w Wielkim Finale jak zawsze w 3 weekend września 18.09. (piątek); 19.09 (sobota) 20. 09. (niedziela) 2020r.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jak co roku wspomaga szkoły biorące udział w akcji. Fundacja ma do rozdysponowania czarne worki 60 litrowe – wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na adres mailowy: