27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Wspierają rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, aktywizują społecznie, prowadzą ośrodki wsparcia, realizują opiekę hospicyjną w domu chorego, paliatywną i długoterminową, zajmują się ratownictwem, organizują wydarzenia sportowe i kulturalne – to tylko niektóre zadania, które realizują przedstawiciele trzeciego sektora w naszym powiecie.

27 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja, aby podkreślić, jak ważną rolę pełnią NGO (ang. non-governmental organization) w naszej codzienności.

Wszystkim osobom, które poprzez zaangażowanie w organizacjach pozarządowych realizują ideę społeczeństwa obywatelskiego, wolontarystycznie dzielą się swoją wiedzą, pomocą, zarażają swoimi pasjami, propagując zdrowy, aktywny tryb życia składamy życzenia ogromu inspiracji, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, niestrudzonej energii do działania, wielu sukcesów i spełnienia. Dziękujemy również za wszelki trud i ogromną pracę, jaką Państwo na co dzień wykonujecie na rzecz naszej małej ojczyzny i społeczności lokalnej.

 

Pamiętajmy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym możemy wesprzeć organizacje pozarządowe posiadające status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), działające na terenie naszego powiatu!

Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu giżyckiego uprawnionych do otrzymania w 2021 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok:

 


 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych (Białoruś, Danię, Estonię, Finlandię, Niemcy, Islandię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rosję, Norwegię i Szwecję). Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.