27 luty – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Wspierają rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, aktywizują społecznie, prowadzą ośrodki wsparcia, realizują opiekę hospicyjną w domu chorego, paliatywną i długoterminową, zajmują się ratownictwem, organizują wydarzenia sportowe i kulturalne – to tylko niektóre zadania, które realizują przedstawiciele trzeciego sektora w naszym powiecie.

27 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Święto zostało ustanowione 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych (Białoruś, Danię, Estonię, Finlandię, Niemcy, Islandię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rosję, Norwegię i Szwecję). Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

To doskonała okazja, aby podkreślić, jak ważną rolę pełnią NGO (ang. non-governmental organization) w naszej codzienności.

Wszystkim osobom, które poprzez zaangażowanie w organizacjach pozarządowych realizują ideę społeczeństwa obywatelskiego, wolontarystycznie dzielą się swoją wiedzą, pomocą, zarażają swoimi pasjami, propagując zdrowy, aktywny tryb życia składamy życzenia ogromu inspiracji, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, niestrudzonej energii do działania, wielu sukcesów i spełnienia. Dziękujemy również za wszelki trud i ogromną pracę, jaką Państwo na co dzień wykonujecie na rzecz naszej małej ojczyzny i społeczności lokalnej.

 

Pamiętajmy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym możemy wesprzeć organizacje pozarządowe posiadające status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), działające na terenie naszego powiatu!

Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu giżyckiego uprawnionych do otrzymania w 2022 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok
(zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.):

0000030497 – Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku
0000034507 – Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rysipon – Dar Serca
0000036454 – Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie
0000073246 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
0000077097 – Stowarzyszenie „Rotary Club” Giżycko
0000202570 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”
0000358101 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – „Podaruj Dziecku Radość” Przy Szkole Podstawowej Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku
0000451493 – Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”
0000512848 – Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot