31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Dzień ten ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia, aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia. Tegorocznym hasłem są „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”. Skierowane głównie do kobiet – ładne opakowania, atrakcyjne loga czy napisy na paczkach papierosów zachęcają do palenia.

 

O szkodliwości palenia mówiono wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba.
Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Każde miejsce może być wolne od dymu tytoniowego!

Zgodnie z art. 5 ust. 4, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, inne niż wymienione miejsca użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego np. parki plażę.

Palenie tytoniu jest jednym z poważnych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Biorąc pod uwagę ilość wypalanych papierosów można powiedzieć, że mamy do czynienia z epidemią nikotynową. Skala rozpowszechnienia tego zjawiska, strat ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę jest ogromna.

K A R Y   Z A   N I E P R Z E S T R Z E G A N I E   U S T A W Y

  • do 500 zł – za palenie w miejscach objętych zakazem (art. 13 ust. 2) – odpowiada osoba paląca (art.13 ust.1),
  • do 2.000 zł – za nieumieszczenie znaku zakazu palenia tytoniu (art. 13 ust. 1 pkt 2) – odpowiada zarządzający lub właściciel (art.13 ust.1 pkt 2),
  • do 2.000 zł – sprzedaż wyrobów tytoniowych: osobom do lat 18; na terenie podmiotów leczniczych, szkół i placówek oświatowo wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych; w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania; w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym; nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 13 ust.1 pkt 1),
  • do 200.000 zł – reklama, promocja, sponsorowanie wyrobów tytoniowych, wprowadzenie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych bez uwidocznienia na opakowaniu informacji o następstwach używania tytoniu lub o zawartości substancji szkodliwych, produkcja lub wprowadzenie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych w których zawartość substancji szkodliwych przekracza dopuszczalne normy (art. 12).